Foredrag

Du kjøper motivasjonsforedrag som ikke er glemt neste dag. Målet må være at motivasjonen skal ha mer varig verdi. Foredragene må være relevante for dem som hører på – en motivator må kunne å ta opp tema som handler om den virkelige arbeidsdagen…og det må være på forståelig norsk, ikke et fagspråk.

Arild Hoksnes sine foredrag er aktualisert og vinklet mot den hverdagen publikum er i. Han dekker de store teamene i arbeidslivet: arbeidsglede, kommunikasjon, frykt for å feile, tidsstyring, motiverende ledelse og endring. Her er et lite eksempel på et skreddersydd foredrag:

Her var den aktuelle situasjonen finanskrisen, da mange var bekymret og demotivert. Frykt er tenkning, og tenkning kan vi gjøre noe med. Det bygger på et foredrag om arbeidsglede som heter Bedre Dager på jobben.

Men en konferanse kan tilføres enda mer: Arild er også meget erfaren som konferanseprogramleder. Han kan binde sammen konferanser og møter slik at publikum kommer i god stemning og er motiverte for det som skjer. Han leverer også humoristiske og kunnskapsrike skråblikk på tema for konferansen din.

MER OM FOREDRAGENE:

(KLIKK OGSÅ PÅ LENKENE)

tapperenergidreamstime_1589500«Bedre dager på jobben» – motivasjon for en bedre arbeidsdag. Det vesentlige budskapet her er at vi alle har ansvar for å skape en bedre arbeidsdag, og foredraget viser forskjellige praktiske måter vi kan gjøre dette på – som også er helt gratis. I foredraget lærer vi også siste nytt om hva norske arbeidstakere egentlig har å utsette på arbeidslivet, og hva vi kan gjøre med det.

Boka "Kunsten å ta feil" - kom ut på Samlaget 12.oktober.

«Kunsten å ta feil» – handler om å ikke tappe energi ved å bry deg med feil, på feil måte. Det er ikke mulig for mennesker å unngå å gjøre feil, og det gjøres feil daglig gjennom hele historien. Her lærer du å forholde deg til din egen feilbarlighet, og komme deg videre når feil skjer. I et arbeidsliv som preges stadig mer av kontrollering og rapportering blir dette særlig viktig.

dreamstime_timememangement«Ta tida tilbake« – hvordan tenke og organisere seg fram til «bedre tid». Tidsbruk handler om å gi de riktige tingene fokus til riktig tid. Foredraget gir noen praktiske grep for å sørge for at vi greier å fokusere på å få unna de viktige oppgavene. Vi ser på organiseringen av det som kalles «fokustid», som kan tilpasses alle arbeidssituasjoner.

dreamstime_surf.jpg«Når alt flyter» – hva gjør vi når vi står i endringsprosesser hele tiden? Endring er det normale – og dermed tapper vi mye energi ved å kjempe imot. Det betyr ikke at vi ukritisk skal godta all endring, men at vi skal øve oss på et tankesett som kan tåle stadig endring, som en positiv kraft i livet vårt.

 

KONFERANSE- OG MØTELEDELSE:

Arild Hoksnes i NRK-studio 2006 Foto: Odd Sørås

Oppspark til avspark – en fyndig start på konferansen som tar temaet på alvor på en humoristisk måte. Arild har i 15 år hatt kåseri i NRK, og vet å trekke inn det underfundige fra de fleste tema og fagområder.

Det kreves et motiverende opplegg også for konferansedeltakere. HELE konferansen må preges av det.

Den motiverende møteleder – Arild tar seg av stemningen hele konferansen gjennom. Det kreves et motiverende opplegg også for konferansedeltakere. HELE konferansen må preges av det.

En godt forberedt politiker eller minister kan være toppen av en konferansedebattant. Arild Hoksnes var debattleder da hun deltok på Kulturskoledernes Årskonferanse på Norsk Musikkhøgskole. (Foto: aktuell.no)

Meningsbryting – en debattledelse i tradisjonell eller samtaler på litt «skvalansk» vis kan friske opp konferansen. Arild er vant til å håndtere veltalende og skarpskodde deltakere, og å involvere publikum.

TA KONTAKT HER

Fortell om hva du trenger hjelp til – hva som er din utfordring – og som du bør dekkes av et foredrag. Fortell også om behov for konferanseledelse. Send inn kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi en uforbindtlig prat.