Indre og ytre motivasjon

I et motivasjonsforedrag berører vi gjerne dette spørsmålet: Hva er forskjellen på indre motivasjon og ytre motivasjon? Jeg liker å si det enkelt: Sørg for at folk først og fremst er på jobb fordi de trives og mestrer det de skal gjøre, ikke på grunn av lønna.

Det er kortversjonen av forskjellen på indre og ytre motivasjon.

De indre motiverte er mer fornøyde

Forskning.no skriver:

«Medarbeidere som opplever tilfredshet, glede og mening når de utfører arbeidsoppgavene sine, skaper de beste resultatene. De er indre motiverte, i motsetning til de som først og fremst ser jobben som et middel til å oppnå noe, som for eksempel lønn og prestisje.

Når det er jobben i seg selv som skal motivere, er det nærliggende å tenke seg at indre motivasjon er en luksus som er forbeholdt medarbeidere med høy utdanning og utfordrende og morsomme arbeidsoppgaver. Men indre motivasjon er like viktig i rutinejobber.»

Ta deg også tid til å utdype dette i dette foredraget av Dan Ariely: Hva er det som gjør at vi trives på jobb?