Referanser

Her er noen av de kundene motivator Arild Hoksnes har jobbet med, og litt om noen av problemstillingene det har handlet om:

Arendal kommune

Aukra Næringsforum

Aure kommune

Bamble kommune :Motivasjon og kommunikasjon på kvinnearbeidsplasser

Bergen kommunerevisjon: Revisjonen legges ned, motivasjon for endring

Bestia Risk Consulting

BUFETAT: Motivasjon for fosterforeldre

Bærum Kirkelige Fellesråd

Classic Norway

Fagforbundet

Fellesforbundet

Fjord1 Transport: Motivasjon i nedgangstider

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Gjøra Bygdeutvikling

Haram VGS

Headquarter

Helse Nord-Trøndelag

Helse Nordmøre og Romsdal

Herøy kommune

Huse Engineering: Ledercoaching og teamutvikling

Høyres Sentralorganisasjon: Motivert valgkamp

Innovasjon Norge: Kunsten å ta feil

Kristiansund kommune: Prosessveiledning motivasjon for kulturendring ved kommunesammenslåing.

Kulturskolenes Lederkonferanse

Kystverket

Lindås kommune

Melhus kommune

Mnemonic: Fokusert tidsbruk i dataservice

Molde Sentrum

Molde kommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal Høyre

Møre og Romsdal Parkinsonforening

National Oilwell Varco: Motivert for endring

NAV: Endringsmotivasjon ved innføring av «Nye NAV»

Nettverk for overformynderiene

NHO Grafisk

Nordea

Nordic Arena Nettverk

Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening

Norges Volleyballforbund Møre og Romsdal

Norsk Bergindustri

Norsk kommunerevisorforbund: Endring er det normale

Norsk Kulturskoleråd

Norske Kirkeverger

NRK

NTL

Nærings- og Handelsdepartementet

Ole Bull Akademiet: Prestasjonstrening for musikere

Opplæringskontoret Tekniske Fag

Optimismekonferansen

Ormen Lange/Nyhamna

Oshaug

Politiets Fellesforbund

Påfyll-konferansen

Redpill-Lindpro

Servicekonferansen, Gardermoen

Skatteetatens Landsforbund

Skedsmo Kirkelige Fellesråd

Sparebank1 Nordvest

Sparebank1SMN

Standard Online: Oppspark og møteledelse/debatt standardisering

Statens Vegvesen

Statoil: Ledergruppeutvikling

Støren Treindustri

Snorre B-plattform: Kommunikasjon på plattform

Sunndal kommune

Svorka Energi

Tine

Trondheim kommune

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Vadsø VGS

Vestbase

Vestnes næringsforening

Økonomibistand